بازار بدهی یکی از مهمترین روش های تامین مالی به شمار می رود که در آن انواع اوراق بدهی با سررسیدهای مختلف مبادله می شود. سرمایه گذاران می توانند در بازار ثانویه به خرید این اوراق اقدام نمایند.

در سالهای اخیر بازار سرمایه با طراحی ابزارهای متنوع زمینه را برای تامین مالی هر چه بهتر بنگاه ها فراهم نموده است. از جمله اوراق بدهی که در حال حاضردر بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرد می توان به اوراق رهنی، اوراق مشارکت، اسناد خزانه، گواهی سپرده و صکوک که توسط شهرداری ها، شرکت های دولتی، دولت و بخش خصوصی منتشر شده است، اشاره داشت.

شرکت سبدگردان سرآمد مفتخر است که با استفاده ازتیم حرفه ای و متخصص، خدمات مشاورهای در حوزه انتشار انواع اوراق مشارکت و صکوک به متقاضیان گرامی را ارائه می نماید.