صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۰۷۸۸ در تاریخ ۱۳۹۰/۰۴/۲۷ تحت شماره ۱۰۸۸۳ به عنوان صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۲۷۸۳۷ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک گردشگری مطابق با ماده ۵۷ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.gbfund.ir درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری بانک گردشگری به شرح زیر می­باشد:

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

مدیر ثبت: سبدگردان سرآمد بازار

ضامن نقدشوندگی: بانک گردشگری

متولی صندوق: مشاور سرمایه ­گذاری ایرانیان تحلیل فارابی

حسابرس: موسسه حسابرسی شاخص اندیشان