صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۳۴۷۳۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ تحت شماره ۱۱۴۹۵ به عنوان صندوق در اوراق بهادار درآمد ثابت در اندازه بزرگ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به شماره ۴۱۱۳۱ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد مطابق با ماده ۵۵ و ۵۶ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.saramadfixedfund.com درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری درآمد ثابت سرآمد به شرح زیر می­باشد:

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

مدیر ثبت: سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس: موسسه حسابرسی رایمند و همکاران