صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان با شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۲۷۲۹ در تاریخ ۱۳۸۹/۰۴/۲۰ تحت شماره ۱۰۷۸۷ به عنوان صندوق نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و شماره ۳۰۵۳۴ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری استان تهران به ثبت رسیده است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش می‌شود بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. برای نیل به این هدف، صندوق در سهام، حق تقدم خرید سهام پذیرفته شده در بورس، اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری می‌نماید. کلیه اطلاعات مرتبط با فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک نقش جهان مطابق با ماده ۵۵ اساسنامه در تارنمای صندوق سرمایه‌گذاری به آدرس www.jahanfund.com درج گردیده است.

ارکان صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نقش جهان به شرح زیر می­باشد:

مدیر صندوق: سبدگردان سرآمد بازار

مدیر ثبت: سبدگردان سرآمد بازار

متولی صندوق: موسسه حسابرسی رازدار

حسابرس: موسسه حسابرسی فریوران راهبرد