صندوق سرمایه­ گذاری درآمد ثابت سرآمد

صندوق سرمایه­ گذاری درآمد ثابت سرآمد از نوع صندوقهای درآمد ثابت می­ باشد. این نوع صندوق­ ها حداقل %۷۵ از دارایی­ های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار سرمایه­ گذاری می نمایند؛ باقیمانده دارایی های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف %۲۵) در بورس سرمایه­ گذاری می شود. یک صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی است که ریسک پذیری پایینی دارند، چرا که بیشتر سرمایه آن در دارایی­ های با درآمد ثابت سرمایه­ گذاری شده است. همچنین معمولاً صندوق­ های سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت یک حداقل سود تضمین شده دارند. مقاطع پرداخت سود این صندوق بصورت ماهیانه (۲۵ هرماه) می­ باشد. از مزایای این نوع صندوق ها قابلیت نقد­شوندگی بالای آنها است. بازدهی این صندوق­ها معمولاً بیشتر از  بازدهی سرمایه­ گذاری در بانک ها می­ باشد. درنتیجه برای افراد ریسک گریز که پول خود را در بانک سرمایه­ گذاری می­ کنند یک گزینه جذاب برای سرمایه­ گذاری با ریسک پایین به شمار می­ رود.

 

صندوق سرمایه­ گذاری بانک گردشگری

صندوق سرمایه­ گذاری بانک گردشگری از نوع صندوقهای درآمد ثابت می­باشد. این نوع صندوق­ها حداقل %۷۵ از دارایی­ های خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار سرمایه­ گذاری می نمایند؛ باقیمانده دارایی های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق (تا سقف %۲۵) در بورس سرمایه­ گذاری می شود. یک صندوق سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت مناسب برای افرادی است که ریسک پذیری پایینی دارند، چرا که بیشتر سرمایه آن در دارایی­ های با درآمد ثابت سرمایه­ گذاری شده است. همچنین معمولاً صندوق­ های سرمایه­ گذاری با درآمد ثابت یک حداقل سود تضمین شده دارند. مقاطع پرداخت سود این صندوق بصورت ماهیانه (پایان هر ماه) می­باشد. از مزایای این نوع صندوق ها قابلیت نقد­شوندگی بالای آنها است. بازدهی این صندوق­ها معمولاً بیشتر از  بازدهی سرمایه­ گذاری در بانک ها می­ باشد. درنتیجه برای افراد ریسک گریز که پول خود را در بانک سرمایه­ گذاری می­کنند یک گزینه جذاب برای سرمایه­ گذاری با ریسک پایین به شمار می­رود.

 

صندوق سرمایه ­گذاری مشترک نقش جهان

صندوق سرمایه­ گذاری مشترک نقش جهان از نوع صندوق های در سهام می ­باشد. این نوع از صندوق­ ها حداقل ۷۰% از دارایی­ های خود را در سهام سرمایه ­گذاری می ­نمایند؛ باقیمانده دارایی­ های صندوق نیز به اختیار مدیر صندوق ( تا سقف %۲۰ ) درگواهی سپرده کالایی، سپرده بانکی و گواهی سپرده بانکی سرمایه­ گذاری می شود. این کار باعث می شود که ریسک این نوع صندوق ها نسبت به صندوق های با درآمد ثابت بیشتر شود. به دلیل اینکه بخش زیادی از دارایی­ های این نوع صندوق در بورس سرمایه­ گذاری می شود، در نتیجه این نوع از صندوق ­ها حداقل سود تضمین شده ندارند. این صندوق ها بیشتر مناسب افرادی هستند که قصد سرمایه ­گذاری در بورس را دارند، اما فرصت و یا اطلاعات کافی برای اینکار را ندارند. با سرمایه­ گذاری در این نوع صندوق ­ها سرمایه شما توسط یک تیم تحلیلی با مدیریت حرفه ای و آشنا به مسائل مالی و سرمایه­ گذاری، در بورس سرمایه­ گذاری می شود. به همین دلیل ریسک بیشتری نیز دارند. اما از طرف دیگر این قابلیت را دارند که نسبت به صندوق­ های سرمایه ­گذاری با درآمد ثابت، بازدهی بیشتری را نصیب سرمایه­ گذاران بکنند. مثلاً در مواقعی که وضعیت بورس مناسب است، میزان بازدهی و سودآوری این صندوق­ها نسبت به صندوق­های با درآمد ثابت قابل مقایسه نیست.