مدیران شرکت

میثم عیسی زاده

سمت : مدیر عملیات

تحصیلات : کارشناسی مدیرت مالی دانشگاه شهید بهشتی ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه – معامله گری – کارشناسی عرضه و پذیرش – CFA Level 1

رضا نیازی

سمت : مدیر صندوق در سهام ، مدیر سبد ، مشاور پذیرش ، تحلیل گر ، مشاور عرضه

تحصیلات : کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان ، کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه تهران

مدارک حرفه ای : اصول بازار سرمایه – کارشناسی عرضه و پذیرش – معامله گری اوراق تأمین مالی – معامله گری بورس انرژی – معامله گری بازار آتی – تحلیل گری بازار سرمایه – مدیریت سبد اوراق بهادار

changelly review