ردیف نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی محل فعالیت در شرکت رشته تحصیلی میزان فعالیت (تمام وقت/نیمه وقت/پاره وقت) عنوان گواهی نامه تاریخ اخذ
۱ حجت بهادری کارشناس تحلیل کارشناسی ارشد واحد سرمایه گذاری مدیریت مالی تمام وقت اصول بازار سرمایه

معامله گری اوراق تامین مالی

کارشناسی عرضه و پذیرش

تحلیل گری

مدیریت سبد اوراق بهادار

۱۳۹۰

۱۳۹۰

۱۳۹۲

۱۳۹۳

۱۳۹۳

۲ مهدی علیزاده کارشناس تحلیل کارشناسی واحد سرمایه گذاری حسابداری تمام وقت اصول بازار سرمایه

تحلیل گری

معامله گری اوراق تامین مالی

معامله گری ابزار مشتقه

معامله گری کالا

معامله گری بورس انرژی

۱۳۹۷

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۱۳۹۸

۳ مریم جوبانیان کارشناس تحلیل کارشناسی ارشد واحد سرمایه گذاری مدیریت بازرگانی و مالی تمام وقت