ردیف نام و نام خانوادگی سمت آخرین مدرک تحصیلی محل فعالیت در شرکت رشته تحصیلی میزان فعالیت (تمام وقت/نیمه وقت/پاره وقت) عنوان گواهی نامه تاریخ اخذ
۱ محمد هادی کیهان زاده مدیر سرمایه گذاری کارشناسی ارشد واحد سرمایه گذاری مدیریت مالی تمام وقت اصول بازار سرمایه معامله گری ۱۳۹۶
۲ سعیده زرین گل کارشناس مشاور و سرمایه گذاری
– نماینده مشاوره سرمایه گذاری
کارشناسی ارشد واحد سرمایه گذاری مدیریت مالی تمام وقت مدیریت سبد،
اصول بازار سرمایه،
تحلیل گری،
عرضه و پذیرش
۱۳۹۵
۳ آسا چوهدری کارشناس مشاور و سرمایه گذاری کارشناسی ارشد واحد سرمایه گذاری مدیریت مالی تمام وقت تامین مالی،
بورس کالا،
آتی مشتقه،
انرژی
۱۳۹۷
۴ محمد حلاجی کارشناس کارشناسی واحد سرمایه گذاری مدیریت مالی تمام وقت اصول بازار سرمایه ۱۳۹۷