نام: شرکت مشاور سرمایه گذاری سبدگردان سرآمد بازار

نوع شخصیت حقوقی: سهامی خاص

مشخصات ثبتی: شناسه ملی: ۱۴۰۰۵۰۴۸۷۱

شماره ثبت: ۴۷۴۸۵۰

سرمایه پرداخت شده: ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بخش پرسش و پاسخ سایت

خدمات قابل ارایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری و شرایط، حدود مسئولیت و کارمزد هر یک از این خدمات و نحوه‌ی محاسبه‌ی این کارمزدها:

 • توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار
 • اظهار نظر راجع به روند قیمت و یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
 • اظهار نظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار

حدود مسئولیت طرفین

مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر است:

 1. مشتری مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مستنداتی که ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
 2. مشاور مسئولیت اظهارنظرهایی که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
 3. چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یاد شده در قبال اظهارنظر ارائه شدۀ خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به‌کارگیری، بر عهدۀ استنادکننده خواهد بود.

 

تعهدات مشاور

تعهدات مشاور در قبال مشتری در چارچوب موضوع این قرارداد ارائه خدماتی به شرح زیر است:

 1. ارائه پیشنهاد در مورد ترکیب کلی سبد اوراق بهادار مشتری با ذکر درصد سرمایه‌گذاری در هر یک از انواع اوراق بهادار و دلایل انتخاب هر یک شامل شرحی از چشم‌انداز اقتصادی آن.
 2. ارائه گزارش‌های موردی از وضعیت صنایع و شرکت‌های خاص موردنظر مشتری و به درخواست وی
 3. ارائه گزارش‌های ادواری ماهانه از عملکرد سبد اوراق بهادار مشتری
 4. ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تغییر سبد اوراق بهادار مشتری در بازه‌های زمانی معین (ماهانه) یا به تشخیص مشاور، حسب درخواست مشتری
 5. ارائه سیگنال‌های خریدوفروش در مورد سهام خاص موردنظر مشتری در بازه‌‌های زمانی معین و توافق‌شده بین مشاور و مشتری
 6. ارائه گزارش‌های ارزشیابی سهام خاص به درخواست مشتری
 7. مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت آشنایی مشتری با قوانین و مقررات فعالیت در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
 8. مشاوره در ارزشگذاری بلوک­های معاملاتی و مساعدت در انجام معامله آنها در صورت تمایل مشتری

 

کارمزدها:

{“۱۰۰ درصد مبلغ کارمزد ماهانه هر ماه، حداکثر ۵ روز پس از دریافت و تأیید گزارش عملکرد ماهانه، موضوع بند ۳ ماده ۴ قرارداد.”

تبصره ۱: در صورت عدم تسویۀ مبالغ پیش‌بینی شده در زمان تعیین شده در این ماده در هر مرحله، مشاور تعهدی به اجرای مراحل بعدی قرارداد نخواهد داشت.

تبصره ۲: چک پیش پرداخت در پایان مدت قرارداد استرداد خواهد شد.

تبصره ۳: از کلیه پرداخت‌هایی که توسط مشتری صورت می‌گیرد، صرفاً ۵% بابت مالیات تکلیفی کسر خواهد شد.}

تبصره ۴: پرداخت حق الزحمه و کارمزد مشاور سرمایه گذاری صرفا بر اساس صورت حساب صادره و از طریق واریز به حساب بانکی متعلق شرکت مشاور سرمایه گذاری سبدگردان سرآمد بازار به شرح مشخصات زیر :

نام بانک شعبه کد شعبه شماره حساب
آینده ملاصدرا ۲۲۵ ۰۲۰۲۹۹۱۹۰۳۰۰۲

 
( ذکر این نکته ضروری است که کارمزدهای ارایه خدمات مشاوره بسته به رابطه تجاری شرکت با مشتری می تواند بر اساس توافق طرفین قابل تغییر باشد)

عناوین خدماتی که مشاور سرمایه‌گذاری طی پنج سال گذشته از هر یک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از پنج درصد کل درآمد ارائه‌ی خدمات را کسب نموده است به تفکیک هر سال و ذکر درصد مربوطه؛

کلیه درامدهای شرکت به شرح زیر می باشد : (طی سه سال گذشته):
 

شرح- میلیون ریال سال مالی۹۵ سهم از درآمد کل-% سال مالی ۹۶ سهم از درآمد کل-% سال مالی ۹۷ سهم از درآمد کل-%
درآمد حاصل از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ۹۹۱ ۵۰% ۹,۰۱۲ ۵۶% ۴۲,۸۸۸ ۵۴%
درآمد حاصل از سبدگردانی ۳۹ ۲% ۵۹ ۰% ۴,۳۱۷ ۵%
درآمد اوراق بهادار ۹۴۸ ۴۸% ۴,۳۷۳ ۲۷% ۲۴,۲۰۷ ۳۰%
جمع درآمد های عملیاتی ۱,۹۷۸ ۹۹% ۱۳,۴۴۴ ۸۴% ۷۱,۴۱۲ ۹۰%
سود سپرده های بانکی ۱۳ ۱% ۲,۵۲۵ ۱۶% ۸,۱۰۶ ۱۰%
جمع کل درآمد ۱,۹۹۱ ۱۰۰% ۱۵,۹۶۹ ۱۰۰% ۷۹,۵۱۸ ۱۰۰%

نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که مشاور سرمایه گذاری در مورد آنها مشاوره می دهد:

هر نوع ورقه بهاداری که طبق قانون بازار سرمایه قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس می باشد.

روش‌هایی که مشاور برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار و ناشرین اوراق بهادار یا پیش بینی روند قیمت یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار مورد استفاده قرار می‌دهد تا حدی که منجر به افشای اسرار تجاری وی نگردد؛

کلیه روشهای مرسوم در بحث ارزشگذاری و مبتنی بر استاندارهای حسابداری مانند: روش تنزیل عایدات نقدی آتی (DDM)، مدلهای مبتنی بر تنزیل جریانات نقدی(DCF)، مدلهای مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی (EVA)، روشهای ارزشگذاری مبنی بر جریانات نقدی آزاد (FCF)، و ….

منابع مهم اطلاعاتی که مشاور سرمایه‌گذاری برای کسب اطلاعات مورد نیاز خود به آنها متکی است: