خدمات قابل ارایه توسط مشاور سرمایه‌گذاری و شرایط آن

 • توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری اوراق بهادار
 • اظهار نظر راجع به روند قیمت و یا عرضه و تقاضای اوراق بهادار در آینده
 • اظهار نظر راجع به ارزش ( قیمت) اوراق بهادار

 

حدود مسئولیت طرفین

 • مسئولیت هر یک از طرفین قرارداد در خصوص اطلاعات و مستندات ارائه شده جهت انجام مراحل قانونی انتشار و عرضۀ اوراق بهادار به شرح زیر است:
 • مشتری مسئولیت صحت و کامل بودن اطلاعات و مستنداتی که ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
 • مشاور مسئولیت اظهارنظرهایی که در گزارش‌ها و سایر مستندات موضوع این قرارداد ارائه می‌نماید را بر عهده دارد.
 • چنانچه در جریان انجام موضوع این قرارداد از خدمات سایر اشخاص، اعم از حسابرسان، کارشناسان فنی و رسمی یا مشاوران حقوقی استفاده گردد، اشخاص یاد شده در قبال اظهارنظر ارائه شدۀ خود، در حدود مقررات مربوطه مسئولیت خواهند داشت. با این حال مسئولیت استفاده و استناد به این اظهار نظرها به تناسب به‌کارگیری، بر عهدۀ استنادکننده خواهد بود.

 

تعهدات مشاور

 • تعهدات مشاور در قبال مشتری در چارچوب موضوع این قرارداد ارائه خدماتی به شرح زیر است:
 • ارائه پیشنهاد در مورد ترکیب کلی سبد اوراق بهادار مشتری با ذکر درصد سرمایه‌گذاری در هر یک از انواع اوراق بهادار و دلایل انتخاب هر یک شامل شرحی از چشم‌انداز اقتصادی آن.
 • ارائه گزارش‌های موردی از وضعیت صنایع و شرکت‌های خاص موردنظر مشتری و به درخواست وی
 • ارائه گزارش‌های ادواری ماهانه از عملکرد سبد اوراق بهادار مشتری
 • ارائه پیشنهادهای اصلاحی جهت تغییر سبد اوراق بهادار مشتری در بازه‌های زمانی معین (ماهانه) یا به تشخیص مشاور، حسب درخواست مشتری
 • ارائه سیگنال‌های خریدوفروش در مورد سهام خاص موردنظر مشتری در بازه‌‌های زمانی معین و توافق‌شده بین مشاور و مشتری
 • ارائه گزارش‌های ارزشیابی سهام خاص به درخواست مشتری
 • مشاوره و ارائه راهنمایی‌های لازم جهت آشنایی مشتری با قوانین و مقررات فعالیت در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
 • مشاوره در ارزشگذاری بلوک­های معاملاتی و مساعدت در انجام معامله آنها در صورت تمایل مشتری

کارمزد سبدگردانی اختصاصی

در قرارداد سبدگردانی اختصاصی شرکت سرآمد بازار ، تعیین کارمزد ارائه خدمات به صورت توافقی بین سرمایه گذار و سبدگردان است که معمولا شامل دو قسمت ثابت (مبتنی بر ارزش روز دارایی سبد اختصاصی )و متغیر(مبتنی بر عملکرد سبد گردان) است. 

پرداخت حق الزحمه و کارمزد مشاور سرمایه گذاری صرفا بر اساس صورت حساب صادره و از طریق واریز به حساب بانکی متعلق شرکت مشاور سرمایه گذاری سبدگردان سرآمد بازار به شرح مشخصات زیر :

نام بانک شعبه کد شعبه شماره حساب
آینده ملاصدرا ۲۲۵ ۰۲۰۲۹۹۱۹۰۳۰۰۲

( ذکر این نکته ضروری است که کارمزدهای ارایه خدمات مشاوره بسته به رابطه تجاری شرکت با مشتری می تواند بر اساس توافق طرفین قابل تغییر باشد)

 

کارمزد صندوق های سرمایه گذاری

کارمزدی که مستقیما توسط سرمایه گذار در صندوق های سرمایه گذاری پرداخت می شود به عنوان کارمزد صدور و ابطال لحاظ می شود که در هنگام صدور و ابطال واحد ها بابت هر واحد توسط سرمایه گذار پرداخت می شود. اما صندوق ها هزینه هایی بابت امور داخلی و نظارتی خود دارند که در امید نامه هر صندوق به طور دقیق بیان شده و توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ می شود. این هزینه ها به صورت سالانه توسط صندوق پرداخت می شود و سرمایه گذار به طور جداگانه آن را پرداخت نخواهد کرد.

 

نوع اوراق بهادار یا دارایی های سرمایه ای که مشاور سرمایه گذاری درباره آنها مشاوره میدهد

 • هر نوع ورقه بهاداری که طبق قانون بازار سرمایه قابل معامله در بازارهای بورس و فرابورس می باشد
 • هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکت های سهامی خاص

عناوین خدماتی که سبدگردان سرآمد بازار طی پنج سال گذشته از هریک به تنهایی درآمدی معادل یا بیش از ۵ درصد کل درآمد ارائه خدمات را کسب نموده است به شرح زیر است

کلیه درامدهای شرکت به شرح زیر می باشد : (طی پنج سال گذشته):

نوع درآمد سال مالی

۱۳۹۵

(میلیون ریال)

سهم از درآمد کل

(درصد)

سال مالی ۱۳۹۶

(میلیون ریال)

سهم از درآمد کل

(درصد)

سال مالی ۱۳۹۷

(میلیون ریال)

سهم از درآمد کل

(درصد)

سال مالی ۱۳۹۸

(میلیون ریال)

سهم از درآمد

کل

(درصد)

سال مالی ۱۳۹۹

(میلیون ریال)

سهم از درآمد کل

(درصد)

درآمد حاصل از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری ۹۹۱ ۵۰% ۹۰۱۲ ۵۷% ۴۲,۸۸۸ ۵۵% ۱۴۰,۸۸۹ ۳۰% ۶۸۳,۹۶۲ ۸۳.۱۸%
درآمد حاصل از سبدگردانی ۳۹ ۲% ۵۹ ۰% ۴,۳۱۷ ۵% ۱۶۳,۵۳۰ ۳۵% ۱۴۹,۱۸۶ ۱۸.۱۴%
درآمد مشاور عرضه و پذیرش ۰ ۰% ۰ ۰% ۰ ۰% ۰ ۰% ۲,۳۰۰ ۰.۲۸%
سود (زیان) سرمایه گذاری ها ۹۴۸ ۴۷% ۴,۳۷۳ ۲۷% ۲,۴۲۰۷ ۳۰% ۱۵۶,۴۷۹ ۳۳% -۱۶,۳۱۵ -۱.۹۸%
جمع درآمد های عملیاتی ۱,۹۷۸ ۹۹% ۱۳,۴۴۴ ۸۴% ۷۱,۴۱۲ ۹۰% ۴۶۰,۸۹۸ ۹۸% ۸۱۹,۱۳۳ ۹۹.۶۱%
سود سپرده های بانکی ۱۳ ۱% ۲,۵۲۵ ۱۶% ۸,۱۰۶ ۱۰% ۱۲,۳۴۶ ۲% ۳,۱۸۲ ۰.۳۹%
جمع کل درآمد ۱,۹۹۱ ۱۰۰% ۱۵,۹۶۹ ۱۰۰% ۷۹,۵۱۸ ۱۰۰% ۴۷۳,۲۴۴ ۱۰۰% ۸۲۲.۳۱۵ ۱۰۰%