در این گزارش بنا داریم تا در ادامه بحث تحلیل همزمان داده های عملکردی شرکت به وضعیت شرکت‌های تولیدکننده متانول در صنعت پتروشیمی می‌پردازیم.
در این صنعت فاکتورهای هزینه تمام شده (نرخ خوراک) و هزینه های سربار در سال جدید رشد قابل توجهی داشته اند.
با انتشار گزارش عملکرد ماهانه تیرماه شرکت پتروشیمی زاگرس شاهد افزایش ۳۲ درصدی فروش در دوره چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده‌ایم که به تنهایی می تواند گزارش مثبتی باشد.
برای تحلیل این اطلاعات و اثر آن بر سود خالص نگاهی به آمار مقایسه عملکرد ۳ماهه شرکت در سال ۱۴۰۱ با ۱۴۰۰ می‌اندازیم.

ارزش فروش ۲۷ درصد رشد
حجم فروش ۵ درصد کاهش
هزینه عملیاتی ۸۴ درصد رشد
هزینه های اداری و عمومی ۵۰ درصد رشد
سود عملیاتی ۴۷ درصد کاهش ( از ۳۷ درصد به ۱۴ درصد)

با توجه به داده های فوق به نظر می‌رسد که اگرچه فروش به واسطه افزایش قیمت های جهانی و نرخ ارزافزایش ۳۲ درصدی را تجربه کرده لیکن به واسطه افزایش قابل توجه نرخ خوراک که منجر به کاهش ۶۲ درصدی حاشیه سود شرکت شده است ،برای تکرار سود خالص سال گذشته شرکت نیازمند افزایش فروش ۱۲۸درصدی است.
لذا جهت بازگشت شرکت به روند سودآوری اصلاح فرمول قیمت گذاری نهاده های تولید در کنار افزایش قیمت‌های جهانی و حجم فروش ضروری به نظر می رسد.
لازم به ذکر است که قیمت سهام در حال حاضر نسبت به زمان مشابه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۱ درصد کاهش پیدا کرده است و بازار که با فرض ثبات نرخ p/e صنعت از منظر بازار کاهش ۴۰ درصدی سود شرکت در قیمت لحاظ کرده است. از این منظر با حاشیه سود فعلی و افزایش فروش بیش از ۳۰ درصد این سهام در قیمت های فعلی ارزندگی مشابهی با سال قبل دارد.

تهیه و تدوین : واحد تحلیل سبدگردان سرآمد بازار