امروز بازار نقد زعفران شاهد رشد شاخص قیمت ها بود. همانند روزهای اخیر در بازار نقد ، پوشال از رشد بیشتری نسبت به نگین برخوردار است. البته ، برخی از مراجع از مقاومت بازار نقد در برابر افزایش قیمت خبر می دهند.

فعالان بازار داخلی اعتقادی به رشد قیمت دلار ندارند لذا با تغییر مسیر دلار، از افزایش به کاهش، معاملات آتی هم منفی خواهد شد.