تحلیل تکنیکال سهام شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند ( واتی)، تاریخ تحلیل ۲۱/۳/۹۸

سهم در روند صعودی بلند قرار دارد که بارها با کف حمایتی برخورد کرده است (خطوط سبز). همچنین سهم در کانال خنثی میان مدتی قرار داشته(خطوط بنفش). با توجه به شکست پرقدرت تراکم انتظار رشد قیمت با هدف ۵۰۰۰ ریال را خواهیم داشت. هم اکنون ۳۳۶۰ ریال و فرصت سرمایه گذاری داده است.