دو هفته نامه شرکت سبدگردان سرآمد بازار شماره ۲

دو هفته نامه شماره ۲ شرکت سبدگردان سرآمد بازار منتشر شد… در این شماره بخوانید…? ? نگاهی به بازار سرمایه ? نگاهی بر گزارشهای کدال ? تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش ? نگاهی بر بازار کامودیتی ? بازار زعفران ? نگاهی بر رینگ صنعتی بورس کالا ?...

بیشتر بخوانید