دو هفته نامه شماره ۲ شرکت سبدگردان سرآمد بازار منتشر شد… در این شماره بخوانید…?
? نگاهی به بازار سرمایه
? نگاهی بر گزارشهای کدال
? تحلیل بنیادی شرکت فولاد کاوه جنوب کیش
? نگاهی بر بازار کامودیتی
? بازار زعفران
? نگاهی بر رینگ صنعتی بورس کالا
? آمار گمرک
? داغترین خبرهای هفته گذشته
? جایگاه صندوق سرمایه گذاری نقش جهان
? چرا سبدگردان سرآمد بازار؟

مشاهده گزارش در لینک ذیل

دو هفته نامه سرآمد شماره۲